Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

Sự áp bức

 

Là một câu hỏi của sức mạnh,
của những giọt nước mắt không rơi,
của tình trạng bị giẫm đạp,
nhưng vẫn luôn luôn, không nguôi,
nhớ rằng mình là con người.
Hãy nhìn sâu để tìm thấy những hạt mầm của hy vọng và sức mạnh
và hãy hát lên, hỡi các anh các chị,
và hãy hát lên. Mặt trời sẽ chia sẻ cùng các anh các chị
những sinh nhật sau hàng song sắt,
những ngọn cỏ mới của mùa xuân
như những ngọn lao bốc lửa sẽ đếm những năm tù của các anh các chị,
trong khi các anh các chị bắt đầu bước vào năm kế tiếp;
hãy kiên cường hỡi các anh, hãy kiên cường hỡi các chị.
Jimmy Santiago Baca
*
Nguyên tác Anh ngữ, “Oppression” .
Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn
*

Oppression

Is a question of strength,
of unshed tears,
of being trampled under,
and always, always,
remembering you are human.
Look deep to find the grains of hope and strength,
and sing, my brothers and sisters,
and sing. The sun will share
your birthdays with you behind bars,
the new spring grass
like fiery spears will count your years,
as you start into the next year;
endure my brothers, endure my sisters.

Jimmy Santiago Baca

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét