Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2010

Ts Cù Huy Hà Vũ kiến nghị không trương cờ búa liềm và biểu trưng khác của đảng CSVN trong Đại Lễ…

"Thưa Quốc hội, quyền của người này làm nảy sinh nghĩa vụ của người khác. Một khi Hiến pháp quy định công dân có quyền kiến nghị thì cơ quan nhà nước phải có nghĩa vụ giải quyết trả lời" - Cù Huy Hà Vũ.


Ts Cù Huy Hà Vũ kiến nghị không trương cờ búa liềm và biểu trưng khác của đảng CSVN trong Đại Lễ…
 

Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ kiến nghị không trương cờ búa liềm và biểu trưng khác của đảng CSVN trong Đại Lễ kỷ niệm 1000 năm thủ đô Thăng Long – Hà Nội và các lễ hội khác của Quốc gia, Dân tộc và Cộng đồng

Nguồn: Dân Luận

  

 

1 nhận xét: